Rezervace online

Ochrana a užívání osobních údajů

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.studiomone.cz je fyzická osoba Linda Loubková podnikající dle živnostenského zákona se sídlem Praha - Podolí, Sinkulova 133/20, PSČ 14700, IČ: 67973329, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Autorská práva

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na těchto webových stránkách, včetně textu, designu stránek, obsahu a uspořádání.

Tyto webové stránky a veškeré vztahy s nimi související se řídí právem České republiky.
Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na www stránku Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránky Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.studiomone.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Poučení o ochraně osobních údajů

Přístup na stránky www.studiomone.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Při Vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o Vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je Vaše IP adresa apod. Tyto informace využíváme pouze k vylepšení našeho webu a služeb. Tyto údaje nejsou poskytovány k užití ve prospěch žádných třetích osob.

Fyzická osoba Linda Loubkováse sídlem Praha - Podolí, Sinkulova 133/20, PSČ 14700, IČ: 67973329, podnikající dle živnostenského zákona zpracovává v případě odeslání kontaktního formuláře nebo jiného dotazu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailovou adresu

Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Váš dotaz a budou Provozovatelem zpracovávány po dobu 3 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem tedy správcem osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje mohou zpracovávat i následující zpracovatelé: Reklamní agentura.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo obrátit se na kontaktní osobu Provozovatele: Praha - Podolí, Sinkulova 133/20, PSČ 14700 , info@studiomone.cz, která Vám umožní přístup k osobním údajům, poskytne veškeré informace o osobních údajích, které Provozovatel zpracovává, a zároveň u této osoby máte možnost souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat a žádat o opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kódy třetích stran

Tento web zpracovává cookies, jež jsou potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro remarketing.

Cookies

Soubory cookies se stahují na pevný disk Uživatele a umožňují internetovým stránkám zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Pokud Uživatel nechce cookies používat nebo si přeje, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Jsou-li všechna cookies zablokována, není možné využít některé funkce těchto stránek.

Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc., pro analýzy a zlepšení webových stránek. Data o uživatelích jsou anonymní, nesbírají osobní a citlivé údaje. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Více informací o Google Analytics naleznete na Ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

Pokud si nepřejete být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, nainstalujte si do prohlížeče rozšíření Google Analytics Opt-out.

Retargeting

Webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. To umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o tento web, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Remarketing

Sběr údajů o chování návštěvníků internetových stránek je aktivováno vyjádřením aktivního souhlasu skrze tlačítko „Souhlasím“, která následuje za informativním upozorněním v dolní části webové stránky. Upozornění je zobrazeno bezprostředně po načtení stránky při prvním načtení webové stránky.

Remarketingem se v případě těchto internetových stránek myslí systémy a měřící kódy na opětovné cílení reklamy. Jmenovitě službu Remarketing společnosti Google, Inc. a Pixel Facebook společnosti Facebook a.s.

Expirace cookies

Cookies pro Google Analytics, jež mají za účel získávání statistických informací, expirují dle nastavení prohlížeče, popř. přestanou existovat v momentě jejich odstranění.

Cookies pro Google Adwords, jež mají za účel identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google pro opětovné cílení reklamy (Remarketing), expirují za 540 dnů.

Cookies pro Pixel Facebook, jež mají za účel identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Facebook pro opětovné cílení reklamy (Remarketing), expirují za 180 dnů.

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny Uživatele internetu.

Ukončení

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit Vaše užívání webové stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že se bude domnívat, že z Vaší strany došlo nebo dochází k porušování práv a/nebo oprávněných zájmů provozovatele nebo jejích spolupracovníků, porušování příslušných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele.

Kontakt

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@studiomone.cz